Let it Bie

Reklame og markedsføring
Projekt- og produktionsledelse

 

 

Jorcks Passage 42, opgang 1C, 3. tv, 1162 København K · e: bie@letitbie.dk · m: 2710 8043
 
 
LinkedIn